Фирмите и предприятията се нуждаят от специалисти, които притежават технически познания и същевремнно са икономически и социално-икономически обучени, за да могат да оптимизират максимално процесите и за да покрият изискванията, които възникват в следствие на взаимодействието на икономиката и техниката.

Studium Wirtschaftsingenieurwesen

Кратка характеристика на специалността

Следването може да протече по различни начини: например, симултантно следване на една инженерна наука (по-рядко естествена наука или информатика) заедно с икономически науки. Съществуват многобройни възможности за специализация, като например Строително инженерство, Електротехника, Информационна техника, Машиностроене, Биотехнологии, Логистика или Продуктов мениджмънт.

В различните университети съотношението между техническата и икономическата част се различава. Поради тази причина кандидатстващите трябва подробно да се инфомират за програмата на специалността.
След следване на инженерна специалност може да се продължи с надграждаща или допълнителна специалност, в която се изучават икономически и отчасти технически предмети.

Възможности за реализация

Тъй като са интердисциплинарно обучени специалисти, завършилите могат да работят във всички области, в които се преплитат икономиката и техниката, например в сферата на продажби и маркетинг, логистика и суровинна икономика, производство, мениджмънт на сгради, качествен контрол и финанси/счетоводство.

Работни места има най-вече в по-големи производствени предприятия. Други възможности за реализация има в търговските предприятия, консултантските агенции, икомомическите предприятия с консултантска насоченост. Областта, в която специализирате, определя в коя сфера ще можете да работите.

Ingenieurwissenschaften
Следване в университет

Практическа част
На определени места се изисква задължителна предварителна практика преди прием. Има многоседмични практически фази, интегрирани в обучението.

Следване
Студентите придобиват икономически и социални знания и се обучават в избраната инженерна специалност (Машиностроене, Електротехника, Строително инженерство, Химия и Технология). Пример за икономически модули: Микро- и Макроикономика, счетоводство, Operations-Research, Маркетинг и Продуктов мениджмънт, Статистика за икономисти, Икономическо право, Логистика.
Към тях се добавят математически модули като Анализа, Линеарна алгебра и информационно-технически предмети.
В избраната инженерна специалност се изучват специфичните инженерни и природонаучни основи. Всички тези модули се допълват от предмети, в които студентите придобиват социална и интеркултурна компетентност – например Мениджмънт на проекти и Презентационни техники.

Следване във Fachhochschule/Дуално обучение

Практическа част
В зависимост от предварителната квалификация, често се изисква многоседмична предварителна практика в техническата или търговската сфера, по време на следването има практически фази с различна продължителност.

business man designing a database plan on a screen

Следване
Основите се състоят от базисни модули като Техника, Математiка, Икономика и Право. Към  техническата част (например Машиностроене, Електротехника, Строително инженерство, Техническа химия, Транспорт, Комуникационни системи) има и съответна практика. Икономическите модули са Счетоводство, Организация, Arbeitswissenschaft, Производствена статика, Финанси, Operations Research, Продажбен мениджмънт, Продуктов мениджмънт, Икономическа математика, Мениджмънт на проекти, Мениджмънт на контрола. Изучават се и специализирани правни области, чужди езици, правят се планове за създаване и управление на фирма.

Допълнителна информация

Съюз на немските икономически инженери
VWI-Geschäftsstelle, c/o TU Berlin
www.vwi.org

Информационна система за пазара на труда и помощ при избиране на специалност на университета в Дуисбург-Есен
www.uni-due.de/isa

Информация за пазара на труда от Bundesagentur für Arbeit
www.ba-bestellservice.de (Themen > Bürgerinnen & Bürger > Arbeit & Beruf).

 
wing_logo_rgb

Превод: Весела Златанова

Прочети оригиналната статия на немски тук.