military_05Въздушната и космическата техника са специални области на машиностроенето. Продължението на известната триада “по-високо, по-бързо и по-нататък“ изисква най-вече олекотени суровини и продуктивни и едновременно с това пестеливи работни системи. 

Кратка характеристика на специалността

Въздушнaта техника се занимава с развитието, строежа и снабдяването, както и с функционирането на въздухоплавателни средства, особено самолети и хеликоптери с техните компоненти (т.е. корпус, носеща площ, стабилизатор, кормило), задвижващ механизъм (реактивен двигател, витло, ротор) и съоръжение.
Космическата техника се занимава с развитието, строежа и функционирането на космически устройства (ракети), както и на летателни тела (например сателити). Тук трябва да се вземат под внимание особените характеристики на космоса (вакум, безтегловност, големи температурни разлики, богато на енергия лъчение, екстремно космическо и тегловно използване). В двете области става въпрос за това, да се проектират и произведат по възможност най-леки и най-надеждни системи. Изборът на използваемите материали и суровини е също от решаващо значение. Съответно близки са и връзките с науката за суровините.

Възможности за работаmunich-aerospace-106~_v-img__16__9__l_-1dc0e8f74459dd04c91a0d45af4972b9069f1135

За завършилите специалност Въздушна и космическа техника съществуват възможности за работа предимно в предприятията за строеж на въздухоплавателни и двигателни средства, където могат да работят в отделите за развитие, в сферата на производството и контрола на качеството. Освен това съществуват работни места в предприятия-доставчици като тези в електротехниката, в строителството на стомана и леки метали, както и в неметална – металната индустрия. Освен това съществуват и възможности в авикокомпании, летища, в автомобилната индустрия, в областта на вятърната енергия, във ВУЗ-ове и научни институции като например в инженерни бюра или консултантски фирми. Типичен за бранша е големият размер на интернационализацията. От кандидатите почти винаги се очакват много добри познания по английски език, способности за работа в екип, както и готовност за работа в чужбина.

Следване в университети

Практична дейност:
Най-често 8 седмици индустриална практика преди или по време на следването.

Следване:
В модулите за бакалавърска степен се преподават инженерно-научни, математични, технично-методични и природонаучни основни знания. Към това се причисляват и специални учебни занятия. В допълнение и икономически и правни науки и учебни занятия по социални науки. След това или евентуално по време на магистърското обучение може да се задълбочат основните знания за въздушен и космически транспорт например в аеродинамика, летателни съоражения, разработване на самолети, строителство с олекотени конструкции, въздушни транспортни системи, функциониране на въздушния транспорт, космическа техника, механика на космически полети, материалознание, термодинамика.

Maschinenbau_Abi-und-dann_Thinkstock_СергейХакимуллин_620x225

Следване в специализирани висши учебни заведения и в дуални училища.

Практични способности: 
Според училищната/ професионалната предварителна подготовка, в това число и няколко седмична предварителна практика например в металотехниката, машиностроенето или електротехниката. По време на следването има практически фази с различна продължителност.В редки случаи следването се комбинира с пилотно обучение.zgbdc5-6akqmmfbzxj72wj69k6-original

Следване:
По време на следването на бакалавър базисните модули осигуряват основни природонаучно-технични и математични знания в математиката, описателната геометрия, физика, технична механика, термодинамика, електротехника и електроника, измервателна техника и др. Към тях се добавят и практически модули като аеродинамика, проектиране и конструкция (включително компютъризирано конструиране – КАД), производствена техника, въздухомеханика, лекостроителство, строителство на двигатели, машинна динамика, техника на регулиране, наука за теченията и техника на материалите. Освен това се придобиват и знания по технически английски, функционална и работна организация, изчисление на разходите или мениджмънт. В зависимост от застъпеното в магистратурата може да се продължи със специализирано развитие в области като самолетостроене, технологии за строителство с олекотени конструкции, техника на задвижващите механизми или космическа техника.

Превод: Мартин Попов

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply