graphic-designДизайнът обхваща основно две дисциплини: продуктов или познат още като индустриален дизайн и комуникативен дизайн (визуален дизайн).

Кратка характеристика на специалността

Към индустриалния дизайн спадат дейности, свързани с оформлението на стоки (например облекло, мода, бижута, предмети за дома, мебели, опаковки, стоки за широко потребление, креативна работа), инвестиционни стоки (машини, съоръжения, инструменти, медицински уреди, средства за производство, работни места, комуникация в офиса) и превозни средства (леки коли и камиони, релсови превозни средства, кораби, самолети идруги  превозни средства). Дизайнът на един продукт се определя от технически функционаланата, пазарна и естетична гледна точка.

Комуникативният дизайн включва дейности в областта на средствата за масова комуникация, например вестници, списания и брошури, опаковки и дисплеи, мултимедия. Тук спадат както производството на манускрипти за реклами, каталози, информация за клиента, упътвания и материали на пресата, така и концепция, оформяне и създаване на (аудиовизуални) медии като рекламни видеа, учебни филми, мултивизия, табла за видеотекстове за реклами, PR, образователна дейност, телевизия и др. Част от този вид дизайн са, разбира се, и художествените скици за оптичното построяване, например на дигитални носители на информация (CD-та и DVD-та), за интернет и интранет сайтове, за електронни системи (информационни системи), както и учебни системи, където дизайнът обхваща както повърхностните програми (екрани), така и интерфейса на потребителите. Освен това съществуват и  много други  направления в специалността.

Възможности за кариерна реализация

Хората, занимаващи се с дизайн, работят в офиси, в агенции за реклама и комуникации или в ателиета на индустриални предприятия. Графичните дизайнери са заети massemedier_497x280предимно в сферата на рекламата и пресата, но също така и в областта на новите медии:  те отговарят за външния вид на едно предприятие или институция (корпоративен дизайн), планират бизнесдокументация, обяви, марката на издателството, дисплеи, плакати, игри, опаковки, мултимедийни презентации и уебдизайн.

Възможна сфера на работа за индустриалния или познат още като продуктов дизайнер е индустрията на стоки за широко потребление и тази на инвестициите: тук се скицират облекла, материали, бижута, мебели, кухненски съдове, превозни средства, машини и съоражения.

Освен това дизайнерите могат да работят и за вестници, списания и издателства, както и в областта на търговията или като стилисти в телевизията.

Обучение в университети, висши учебни заведения за искуства и практически насочени висши учебни заведения

Практики и специфични условия за прием

За да бъде приет един кандидат-студент е необходимо да мине успешно през художествено-творчески тест, който проверява, дали кандидатът е подходящ за тази специалност. Тестът включва представяне на работна папка със собствени проекти, както и художествен изпит. Освен това преди началото на приема се изисква и завършена отговаряща на изискванията практика с определена продължителност. При наличие на определени художествени умения и подходящо основно образование, кандидатурата пак може да бъде отхвърлена в някои случаи.

Обучение:

Съдържанието на изучаваната специалност значително се различава в зависимост от отделните поддисциплини.

2-Illustration-2000x1514При специалността индустриален дизайн (продуктов дизайн) се очаква основно да бъдат изучавани  следните предмети:  основи на дизайна, дву- и триизмерен дизайн, цветове и обем, техники за оформяне, изработване на модели и конструиране, технология на материалите, техническа физика, психология, социология, история на културата.

При специалността комуникативен дизайн (визуални комуникации) се предлагат следните модули: оформяне на цвета, техники за принтиране и копиране, фигуративни графики, композиция, типография, информационна теория, теория за възприятията, психология и социология. Основни теми на дисциплината са: графичен дизайн, фото-дизайн, електронни медии, илюстрации, дисплеи (опаковки, оборудване) и дизайн на повърхности.

При по-задълбочено обучение познанията и уменията могат да бъдат обогатени и специализирани.

Полезни факти за повече от 600 предложения за специалности  в областта на медиите www.medienstudienfuehrer.de

Превод: Радостина Иванова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply