beautiful coupleАктьорското майсторство включва мюзикъл, танц/хореография, драматичен театър, пантомима.

Кратка характеристика на специалностите

Музикално-театралните изпълнители обединяват в изкуството си пеене, танц и театрална игра. Освен все още необработен певчески глас, изявена музикалност и добри музикални познания, подобно на танцьорите и актьорите, се предполага вие да имате и театрални способности, както и здрава телесна физика.

Сценичните танцьори представят и интерпретират класически и модерни танцови роли в балетни и музикални спектакли, както и в рамките на танцови части в опери и оперети. Задачата на хореографите е да развиват и разработват танцови сцени и произведения. За да се представят човешките преживявания, идеи, характери и действия само чрез танц, движения, жестове и мимики, се изисква танцова дарба, артистичност, изразителност и невероятна физическа издръжливост. Обучението се извършва в музикални висши училища, в неуниверситетски подразделения на държавни, общински или частни балетни училища. За обучението за сценични танцьори или музикални артисти не се изисква специално формално образование или диплома, а ранен опит с танците е предусловие.

Задачата на актьорите е посредством езика, мимиките и жестовете1414332989 на сцената, както и чрез киното, радиото и телевизията, да пресъздадат и съживят ролите, описани в текста и допълнени от режисурата. Най-често това става в ансамбъл. Декори, костюми и маски допълват излъчването. Интересът към литературата и особено способността с лекота да се помнят текстове са важни условия за успешно завършване на обучението, но също и способността за превъплъщение в различни роли и придаване на живот и индивидуалност. Обученията, които обикновено траят поне три години, се провеждат в музикални или театрални висши училища, както и в държавни или частни актьорски академии. Логопеди с фокус върху изкуството са специалисти по „естетическа комуникация“ и имат уменията да рецитират литературни текстове по начин, подходящ за различни ситуации, както и да въздействат на зрителя с помощта на театралната игра.

Приемът за обучение във висши училища предполага представянето на диплома за завършено средно образование, както и успешно издържан приемен изпит. При наличието на необикновен артистичен талант може да бъде направен компромис и да не се налага представянето на диплома за средно образование.

Театралната игра, като част от преподавателското обучение, предполага развиването на умения за дидактично и методично преподаване на техниките за артистично себеизразяванmelancholy-play-promo-2е (движения, жестове, музика, танц и т.н.), както и за въвеждането на деца и младежи в света на вербалното и невербалното себеизразяване. Същевременно това представя възможността за откриването и стимулирането на театрални таланти от ранна ученическа възраст.

Цялостното ръководене на една инсценировка е задача на режисьорите. Образование за режисьори можете да получите във висши училища за музикално, филмово или телевизионно изкуство; възможна е и специализация в някой от жанровете музика, театър, кино или телевизия. Същевременно се предлага и Драматургия като отделна специалност. За повече информация вижте „Театрални науки, драматургия, режисура“.

Възможности за работа

ballerina-ballet-dance-dancer-pointe-Favim.com-287214Завършилите специалностите Сценичен танц, Хореография, Мюзикъл, Театър и Режисура работят в обществени или частни театри, в пътуващи театри или свободни театрални групи, а понякога и за филми и в телевизията.

Обучения в университети, музикални, театрални и други висши училища

Като цяло обучението обхваща областите: дишане, глас, говор; стойка, движение, танц, балет, пеене; игра, драматизация; теория, педагогика. Обучението се извършва индивидуално или в групи.

Превод: Марина Василева

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply