Вечер на висшето образование в Германия и Австрия
Вечер на висшето образование в Германия и Австрия, с Тук-Там (април 2014)

Голямото изпращане
Голямото изпращане, с Тук-Там (септември 2014)

Среща на българските студентски организации от Германия в София (декември 2014)
Среща на българските студентски организации от Германия в София (декември 2014)

poster
Вечер на висшето образование в Австрия и Германия (април 2015)

Leave a Reply