Надежда Тонева, HWTK Берлин

Надежда е първи семестър студентка в Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur в Берлин. В интервю пред faq4uni тя сподели как е протекла цялата процедура по кандидатсване, както и всички други аспекти, свързани с Dualstudium и конкретно със специалността, която изучава. h2_neu3

Надежда учи Бизнес администрация с подразделение „Туризъм и хотелиерство”. Кандидатстването се случва през сайта на Hochschule-то, като се попълва формуляр, в който се изискват лични данни (име, години, кое училище си завършил), CV, снимка, както и диплома и сертификат за немски език (минималното ниво е B2). Относно други чужди езици сертификат не се изисква,но трябва да се посочи на какво ниво се владеят. Има още

За първокурсниците и рефератите

Първото изнасяне на реферат в университета стряска много студенти. Но с правилната подготовка той се случва, както трябва – „под мишница“ с това ръководство за стресирани студенти.

Все повече наближава денят на семинарното упражнение, моментът за изнасяне на реферата. И все повече нараства страхът от неизбежното излагане. И когато вече се стигне до него, на някои ръцете плуват в пот, на втори им пресеква гласът, трети пък се изчервяват до корена на косите си. Мнозина просто препускат през текста с неистово желание всичко да свърши, колкото се може по-скоро.

presentation

Има още

Как функционира NC?

Много абитуриенти трябва да кандидатсват за университет доnc средата на юли. Отговори на най-важните въпроси: Мога ли да подобря шансовете си с „Wartezeit” (време, през което не следваме в университет)?; Трябва ли ми отлична диплома?, ни дава Катрин Фром.

Какво е NC?

NC е съкращение за “Numerus clausus” (от латински – „ограничен брой”). Това означава, че за дадена специалност има само определен брой места. Казано по друг начин, NC е средната оценка от дипломата, от която се нуждае човек, за да получи място в дадена специалност. Има още

Заслужава ли си да кандидатствам за стипендия?

1dcbcc7За разлика от BAföG или студентските кредити стипендиите имат значителното предимство, че не трябва да се връща обратно стойността им или част от нея. Най-просто казано, когато говорим за стипендия, става въпрос за академично подпомагане на отличаващи се студенти. В този дух на мисли е разбираемо, че именно добрите оценки в училище или по време на следването, както и научно-изследователската дейност са основните критерии при подбор на стипендианти. Но кандидатите биват държани изкъсо и в социално, и личностно отношение. Звучи стресиращо – и всъщност такова и изглежда в очите на повечето хора. Студентите в Германия оценяват шансовете си да се класират за обявените стипендиантски програми доста скептично. Има още